पूर्व दिशा चार दिशा मध्ये एक घाम उदाउने भागतर्फको दिशा हो।

पूर्व दिशा उल्लेख भएको कम्पास

थप जानकारीका लागि यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

पश्चिम, उत्तर, दक्षिण


सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य सूत्र सम्पादन गर्नुहोस्