पुतली (खेलौना)

पुतली बच्चाले खेल्ने मानव आकृतीका खेलौना हो ।

एक चिनियाँ पुतली