खेलौना खेल्नको लागि प्रयोग गरिने मानव निर्मित साधन हो । यो प्राय केटाकेटीमा प्यारो हुन्छ ।

भारतमा परम्परागत काठ चन्नपटना खेलौना को एक किसिम
सिन्धु घाटी सभ्यता को अवशेषबाट प्राप्त एक प्राचीन खेलौना

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन