पाइलट बाबा आश्रम

पाइलट बाबा आश्रम भक्तपुरको गुण्डुमा अवस्थित छ।

पाइलट बाबा आश्राम
पाइलट बाबा आश्राम परिसरमा रहेको सोमनाथ मन्दिर