पाँडे काजी एक प्राचिन भारदारी सम्बोधन हो [स्रोत नखुलेको]। पाँडे थरका काजी उपाधि पाएका पुरुषहरूलाई सम्बोधन गरिने आधारसूचक हो[स्रोत नखुलेको] । पाँडे भारदार परिवार वा पाँडे वंशका पुरुषहरूले काजी पदभार धारण गरी राष्ट्रसेवा गरेका थिए[स्रोत नखुलेको]

प्रसिद्ध पाँडे काजी दामोदर पाँडे जसले तिब्बत युद्धमा नेपालको रक्षण गरेका थिए

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्