पश्चिम गोदावरी जिल्ला

भारतको आन्ध्र प्रदेशको एक जिल्ला हो

पश्चिम गोदावरी जिल्ला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।