पाँच वटा भुजा भएको बन्द ज्यामितिय आकृती। प्रत्यक कोण को मन १०८ डिग्री हुन्छ र भुजा को लम्बाई बराबर हुन्छ ।

Regular pentagon
Regular polygon 5.svg
A regular pentagon
TypeRegular polygon
Edges and vertices5
Schläfli symbol{5}
Coxeter–Dynkin diagramCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.png
Symmetry groupDihedral (D5)
Internal angle (degrees)108°
Propertiesconvex, cyclic, equilateral, isogonal, isotoxal


सन्दर्भ सामाग्रीसम्पादन