न्यु मेक्सिको
New Mexico

न्यू मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक राज्य हो ।