न्यु जर्सी
New Jersey

संयुक्त राज्य अमेरिकामा पर्ने एक राज्य।