निकोलाइ मिखाइलोभ्स्की

निकोलाई कोन्स्तान्तिनोभिच मिखाइलोभ्स्की (सन् १८४२-१९०४) - रुसी समाजशास्त्री, पत्रकार, साहित्यालोचक, उदारवादी नारोदनिकवादका प्रमुख सिद्धान्तकार । उनले मार्क्सवादीहरूको विरुद्ध भीषण संघर्ष गरेका थिए । [१]


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. भ्ला. इ. लेनिन: संकलिन रचना / भाग १-४. काठमाडौं: ऐरावती प्रकाशन, २०६३. p ४९२-४९३