मानिसको नाक अनुहारको सबैभन्दा फैलिएको भाग हो।

मानव नाक

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन