नर्वेली भाषा

यो भाषा नर्वेको राष्ट्रिय भाषा हो। यो भाषा ईन्डो युरोपिअन (Indo European) भाषा परिवार भित्र पर्दछ। लिखत भाषाको रूपमा भने दुइवटा तरिका प्रचलित छन्, बुकमोल(Bokmål) र निनोर्स्क(Nynorsk)।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन