नर्वेली भाषा

नर्वेली भाषा नर्वेको राष्ट्रिय भाषा हो। यो भाषा ईन्डो युरोपेली भाषा परिवार भित्र पर्दछ। लिखत भाषाको रूपमा भने यस भाषाका दुइवटा तरिका प्रचलित छन् जसअन्तर्गत बुकमोल र निनोर्स्क पर्दछन्।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन