तेलजन्य बालीहरू जसबाल तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ।तेल मुख्य रूपमा खाना पकाउन , अन्य सामग्री उत्पानद गर्न कच्चा पदार्थको रूपमा या धार्मिक अनुष्ठानादि कर्मको लागि दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याइन्छ।

मुख्य तेलहन बालीहरूमा :

आदि पर्दछन्