तित्री
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): Angiosperms
(श्रेणीविहीन): Eudicots
(श्रेणीविहीन): Rosids
गण: Fabales
परिवार: Fabaceae
उपकुल: Caesalpinioideae
कुल: Detarieae
वंश: Tamarindus
प्रजाति: T. indica
वैज्ञानिक नाम
Tamarindus indica
L.

तित्री अथवा इमली एक प्रकारको अमिलो गुदि भएको फल लाग्ने वनस्पति हो ।