तागाधारी

नेपालको उपल्लो हिन्दू समुह

तागाधारी पवित्र हिन्दु धागा जनै (संस्कृत: यज्ञोपवीतम) धारण गर्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ । प्रसिद्ध हिन्दु संस्कारहरू मध्येको उपनयन वा यज्ञोपवीत संस्कार पश्चात जनैको धागो धारण गरिन्छ । तागाधारी विशेषतः ती समुह वा वर्णलाई भनिन्छ जसले अनिवार्य व्रतवन्ध संस्कार गर्छन् । हिन्दु शास्त्र अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रियवैश्यमात्र तागाधारी जाति हुन् । नेपाल तथा भारतको सन्दर्भमा थुप्रै जातिहरू तागाधारी कहलाउँछन् ।

व्रतवन्ध (उपनयन संस्कार) गरिसकेपछि जनैको धागो धारण गर्नेलाई तागाधारी भनिन्छ

सन्दर्भसम्पादन