डेलावेयर
Delaware

डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक राज्य हो ।