टिहिरी गढवाल

भारतको एक जिल्ला हो

टेहरी गढवाल भारतीय राज्य उत्तराखण्डको एउटा जिल्ला हो।