जयपुर जिल्ला

जयपुर जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको मुख्यालय जयपुर हो।