जयन्ती फूल
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): फूल फुल्ने वनस्पति
(श्रेणीविहीन): Eudicots
(श्रेणीविहीन): Asterids
गण: Solanales
परिवार: Convolvulaceae
वंश: Ipomoea
प्रजाति: I. quamoclit
वैज्ञानिक नाम
Ipomoea quamoclit
L.
जयन्ती फूल

जयन्ती फूल सानो-सानो लहरामा फुल्ने सोली आकारको फूल हो ।