चाँदी (रङ)

(चाँदी (रंग) बाट पठाईएको)

चाँदी एक रङ हो। यो रङ चम्किलो हुन्छ। ये चाँदी धातुको रङ हो। येसलाई सरल ठोस रङ द्वारा प्रदर्शित गर्न सकिदैन किनभने येसको चमक धातु को उज्ज्वल चमकबाट हुन्छ, जुन विभिन्न कोणहरूमा विभिन्न तरिकाले बदलिन्छ।

चाँदी
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#C0C0C0
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(192, 192, 192)
रसंच (, सं, )(0°, 0%, 75%)
CIELChuv (L, C, h)(78, 0, 0°)
स्रोतHTML/CSS[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)

चाँदीको प्रकार सम्पादन

पेले चाँदी सम्पादन

पेले चाँदी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#C9C0BB
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(201, 192, 187)
रसंच (, सं, )(21°, 7%, 79%)
CIELChuv (L, C, h)(78, 7, 42°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

पंक चाँदी सम्पादन

Silver Pink
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#C4AEAD
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(196, 174, 173)
रसंच (, सं, )(3°, 12%, 77%)
CIELChuv (L, C, h)(73, 14, 15°)
स्रोतPlochere
B: Normalized to [0–255] (byte)

बालुवा जस्तो चाँदी सम्पादन

बालुवा जस्तो चाँदी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#BFC1C2
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(191, 193, 194)
रसंच (, सं, )(200°, 2%, 76%)
CIELChuv (L, C, h)(78, 2, 221°)
स्रोतXona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

चलाईस् चाँदी सम्पादन

चलाईस् चाँदी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ACACAC
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(172, 172, 172)
रसंच (, सं, )(0°, 0%, 67%)
CIELChuv (L, C, h)(70, 0, 0°)
स्रोतXona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)

रोमन चाँदी सम्पादन

रोमन चाँदी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#838996
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(131, 137, 150)
रसंच (, सं, )(221°, 13%, 59%)
CIELChuv (L, C, h)(57, 12, 250°)
स्रोतResene
B: Normalized to [0–255] (byte)

पुरानो चाँदी सम्पादन

पुरानो चाँदी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#848482
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(132, 132, 130)
रसंच (, सं, )(60°, 2%, 52%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 2, 86°)
स्रोतISCC NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

सोनीक चाँदी सम्पादन

सोनीक चाँदी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#757575
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(117, 117, 117)
रसंच (, सं, )(0°, 0%, 46%)
CIELChuv (L, C, h)(49, 0, 0°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन

  1. "W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords", W3.org, अन्तिम पहुँच २००९-०४-१५ 

बाह्य कडीहरू सम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन