चाँदी एक रंग हो। यो रंग चम्किलो हुन्छ। ये चाँदी धातुको रंग हो। येसलाई सरल ठोस रंग द्वारा प्रदर्शित गर्न सकिदैन किनभने येसको चमक धातु को उज्ज्वल चमकबाट हुन्छ, जुन विभिन्न कोणहरूमा विभिन्न तरिकाले बदलिन्छ।

चाँदीHow to read this color infobox
Color icon silver.svg
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#C0C0C0
sRGBB  (rgb)(१९२, १९२, १९२)
HSV       (h, s, v)(--°, ०%, ७५%)
स्रोतHTML/CSS[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)

चाँदीको प्रकारसम्पादन

पेले चाँदीसम्पादन

पेले चाँदी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#C9C0BB
sRGBB  (rgb)(201, 192, 187)
HSV       (h, s, v)(0°, 0%, 80%)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

पंक चाँदीसम्पादन

Silver Pink 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#C4AEAD
sRGBB  (rgb)(196, 174, 173)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 11, 12, 23)
HSV       (h, s, v)(3°, 12%, 77[२]%)
स्रोतPlochere
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

बालुवा जस्तो चाँदीसम्पादन

बालुवा जस्तो चाँदी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#BFC1C2
sRGBB  (rgb)(191, 193, 194)
CMYKH   (c, m, y, k)(2, 1, 0, 4)
HSV       (h, s, v)(200°, 2%, 76[३]%)
स्रोतXona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

चलाईस् चाँदीसम्पादन

चलाईस् चाँदी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#ACACAC
sRGBB  (rgb)(172, 172, 172)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 33)
HSV       (h, s, v)(--°, 0%, 68[४]%)
स्रोतXona.com Color List
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

रोमन चाँदीसम्पादन

रोमन चाँदी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#838996
sRGBB  (rgb)(131, 137, 150)
CMYKH   (c, m, y, k)(13, 9, 0, 41)
HSV       (h, s, v)(221°, 13%, 59[५]%)
स्रोतResene
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

पुरानो चाँदीसम्पादन

पुरानो चाँदी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#848482
sRGBB  (rgb)(132, 132, 130)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 2, 52)
HSV       (h, s, v)(60°, 2%, 52[६]%)
स्रोतISCC NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सोनीक चाँदीसम्पादन

सोनीक चाँदी 
      रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#757575
sRGBB  (rgb)(117, 117, 117)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 54)
HSV       (h, s, v)(--°, 0%, 46[७]%)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन