दूध जस्तो चोप आउने एक प्रकारको बोट।

Wrightia antidysenterica
फूल
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): Angiosperms
(श्रेणीविहीन): Eudicots
(श्रेणीविहीन): Asterids
गण: Gentianales
कुल: Apocynaceae
वंश: Wrightia
प्रजाति: W. antidysenterica
वैज्ञानिक नाम
Wrightia antidysenterica
(L.) R.Br.
खिर्रोको बोट