खम्मम जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

खम्मम जिल्ला भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।