कुर्नूल जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो


कुर्नूल जिल्ला भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।