कम्प्युटर विज्ञान


कम्प्युटर विज्ञान गणित, विज्ञान र समस्या समाधान गर्ने खुबीको प्रयोग गरेर कम्प्युटरको निर्माण र प्रयोग संबन्धी अध्ययन हो। यसले गर्दा विश्व हाम्रो सामु सानो भएको छ। कम्प्युटर विज्ञान बिसौँ शताब्दीको अन्त्य तिर मात्र छुट्टिएको हो र यसले कार्य सम्पादनमा आफ्नै तरिका अपनायो अनि आफ्नै शाब्दिक व्याख्या पनि। यसका जराहरू इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ्ग, गणितभाषा विज्ञानमा रहेका छन्।तपाईँले यसलाई विज्ञान, इन्जिनियरिङ्गकलाको सम्मिश्रणको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ।

कम्प्युटर विज्ञनले साध्यात्मक गणितीय आदर्शमा रहेर कम्प्युटरका अवयवहरूको अध्ययन गर्दछ , कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गले वा स्तविक कम्प्युटरका पाटपुर्जाहरूको अध्ययन गर्दछ (जसलाई हामी छुन र हेर्न सक्छौँ), र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ्गले कम्प्युटर कार्यक्रमहरू कसरी प्रभावकारी , सहज बनाउन सकिन्छ भनेर र तिनीहरूको निर्माणमा ध्यान दिन्छ।

Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes
- Edsger Dijkstra

कम्प्युटर विज्ञानका अङ्गहरूसम्पादन

भित्री गणितसम्पादन

एउटा आदर्श कम्प्युटर कसरी काम गर्दछसम्पादन

कम्प्युटर विज्ञान कार्यक्षेत्रसम्पादन

Ways it is doneसम्पादन

See alsoसम्पादन