कपासको बोट एक प्रकारको फूल फुल्ने वनस्पति हो । यसको फलको रुपमा निस्कने रेसादार वस्तु धागो तथा कपडा उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने कपास हो ।

कपासको बोट
Tree cotton
Seed capsules on a cultivated specimen in Osaka, Japan
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): Angiosperms
(श्रेणीविहीन): Eudicots
(श्रेणीविहीन): Rosids
गण: Malvales
कुल: Malvaceae
वंश: Gossypium
प्रजाति: G. arboreum
वैज्ञानिक नाम
Gossypium arboreum
L.