कन्सास
Kansas

कन्सास संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक राज्य हो ।