कन्दाहार अफगानिस्तानका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

पर्यटन स्थलहरू

सम्पादन गर्नुहोस्