ओथेलो महान अङ्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियरद्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध नाटक हो।


सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन


बाह्य सूत्रसम्पादन