एयर र टेनेर राष्ट्रिय प्राकृतिक आरक्ष

एयर र टेनेर प्राकृतिक आरक्ष नाइजर को विश्व सम्पदा क्षेत्र हो । यो क्षेत्रलाई युनेस्कोले सन १९९१ मा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

एयर र टेनेर प्राकृतिक आरक्ष
युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र
मापदण्डप्राकृतिक: (vii), (ix), (x)
सन्दर्भ७७,३६,०००
सूचीकृत१९९१ (, [३],औं सत्र)

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

  1. विश्व सम्पदा क्षेत्र
  2. विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची,

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्यलिङ्कहरू सम्पादन गर्नुहोस्

  एयर र टेनेर राष्ट्रिय प्राकृतिक आरक्ष विकियात्रामा यात्रा सहयोगी