उष्मागतिकी

उष्मागतिकी भौतिकशास्त्र अन्तर्गतको एक भाग हो। यसले तापशक्तिको आदानप्रदान गर्ने गतिलाई अध्ययन गर्दछ।

कार्यक्षेत्रसम्पादन

ऊष्मागतिकी को नियमसम्पादन

ऊष्मागतिकी को सुन्यौं नियमसम्पादन

ऊष्मागतिकी को प्रथम नियमसम्पादन

निकायमा दिइएको ताप (ऊष्मा) सम्पूर्ण रूपमा कार्यमा परिवर्तित हुदैन। यसको केही भाग आन्तरिक ऊर्जा वृद्धिको लागि खर्च हुन्छ र बाँकी कार्यमा परिवर्तन हुन्छ। अत: प्रथम नियम यस प्रकार हुन्छ।

∆Q = ∆U + ∆W

ऊष्मागतिकीको दोश्रो नियमसम्पादन

केल्भिन प्लाङ्कको कथन- कुनै निकायको लागि नियत तापमा कुनै स्रोतबाट ताप अवशोषित गरेर सम्पूर्ण मात्रालाई कार्यमा रुपान्तरण गर्न असम्भव छ।

क्लासियसको कथन - कुनै निकायमा बाह्य कार्य बिना, चिसो वस्तुबाट ताप लिएर तातो वस्तुमा प्रवाहित गर्नु असम्भव छ।

ऊष्मागतिकीको तेश्रो नियमसम्पादन

जब तापक्रम पूर्ण शून्य (अङ्ग्रेजी: Absolute Zero) को नजिक पुग्छ, सबै प्रक्रियाहरू बन्द हुन्छन् र इन्ट्रोपीको न्युनतम बिन्दुको नजिक पुग्छ।

थप लिंकसम्पादन