मुख्य सूची खोल्नुहोस्

उष्मागतिकी भौतिकशास्त्र अन्तर्गतको एक भाग हो। यसले ताप र शक्तिको आदानप्रदान गर्ने गतिलाई अध्ययन गर्दछ।