उत्तर त्रिपुरा जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

उत्तर त्रिपुरा जिल्ला भारतीय राज्य त्रिपुराको एउटा जिल्ला हो। जसको मुख्यालय कैलाशहर हो।