उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा (higher education) शिक्षाको उच्च स्तरको नाम हो जुन विश्वविद्यालयहरू , व्यावसायिक विश्वविद्यालयहरू, कम्युनिटी महाविद्यालयहरू, लिबरल आर्ट कलेजहरू एवं प्राविधिक संस्थानहरू आदि द्वारा दिने गरिन्छ। प्राथमिक एवं माध्यमिक पछि यो शिक्षा तृतीय स्तरको हो जुन प्राय: ऐच्छिक (non-compulsory) हुन्छ। यसको अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक (postgraduate education) एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आउँछन्।

भारतको उच्च शिक्षा तन्त्रसम्पादन

भारतको उच्च शिक्षा तन्त्र विश्वको तेस्रो सबै भन्दा ठूलो उच्च शिक्षा तन्त्र हो। विगत ५० वर्षमा देशका विश्वविद्यालयका संख्यामा ११.६ गुना, महाविद्यालयहरूमा १२.५ गुना, विद्यार्थीहरूको संख्यामा ६० गुना र शिक्षकहरूको संख्यामा २५ गुना वृद्धि भयो। सबैलाई उच्च शिक्षाको समान अवसर सुलभ गराउने नीति अन्तर्गत सम्पूर्ण देशमा महाविद्यालयहरू एवं विश्वविद्यालयहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो र साथ नै उच्च शिक्षाको अवस्थापना सुविधाहरूमा विनियोग पनि तदनुरूप बढेको छ।

यो पनि हेर्नुहोससम्पादन

बाहिरी कडिहरूसम्पादन