अपरेसन इगल क्ल

इरानमा बन्दी बनाइएका ५२ जना अमेरिकी नागरिकलाई मुक्त गराउन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरद्वारा गोप्य तवरले अमेरिकी कमाण्डो पठाइएको थियो तर सो सैनिक कारबाही सफल हुन सकेन र उक्त कर्मचारीहरूलाई त्यही बन्दीखानामा बन्दी बनाइएको थियो। सो कारबाहीलाई नै अपरेसन इगल क्ल भनिन्छ।