मुख्य सूची खोल्नुहोस्

अनुसन्धान व्यवस्थित तथा बैज्ञानिक रुपमा नयाँ ज्ञानको खोजी गर्ने विधा हो । यसले ब्याक्ती मा भएको ज्ञानलाइ बिस्तार र बुझाइलाइ बिस्तार गर्ने कार्य गर्दछ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन