अनुसन्धान व्यवस्थित तथा बैज्ञानिक रूपमा नयाँ ज्ञानको खोजी गर्ने विधा हो । यसले ब्याक्ती मा भएको ज्ञानलाइ बिस्तार र बुझाइलाइ बिस्तार गर्ने कार्य गर्दछ। अनुसन्धान अङ्ग्रेजी शब्द " Research " को नेपाली अनुवाद हो । Research शब्द Re र Search बाट बनेको र Re को अर्थ बारम्बार वा पटक पटक भन्ने हुन्छ भने Search को को अर्थ खोजी गर्नु वा पत्ता लगाउनु भन्ने हुन्छ । अनुसन्धान येस्तो चिज हो जुन हामिलाइ नभइ हुदैन।


सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्