अनन्तनाग जिल्ला

भारतको जिल्ला

अनन्तनाग जिल्ला भारतीय राज्य जम्मु कश्मीरको एउटा जिल्ला हो।