अध्यक्ष भन्नाले कुनै संस्था, समिति, कम्पनी, सभा, संसद, कार्यालय, राजनीतिक दल, आदिको प्रमुख व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ ।[१]

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्