उस्तै खालको कोष हरूको समुहलाई तन्तु(tissue) भनिन्छ। धेरैजसो तन्तुको आकार र आकृति एक समान किसिमको हुन्छ। तर कहिलेकाही केहि तन्तु को आकार र आकृति मा असमानता पाउना सकिन्छ तर तिनीहरूको उत्पत्ति र कार्य समान किसिमको हुन्छ।

फोक्सो को तन्तु

तन्तुको प्रकरसम्पादन

तन्तुहरु पाच प्रकरका हुन्छन। ति येसप्रकरका रहेका छन्।


इपिथेलियल तन्तुसम्पादन

मासल तन्तुसम्पादन

संयोगी तन्तुसम्पादन

स्नायु तन्तुसम्पादन

बनस्पति तन्तुसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन