कुनै पनि चिजको टुक्रालाई त्यसको अङ्ग भनिन्छ। हात,खुट्टा,आँखा आदि हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हुन् ।