स्कटल्याण्ड यार्ड बेलायतको प्रहरीको प्रधान कार्यालय हो ।

नयाँ स्कटल्याण्ड यार्ड भवन