सुन बारुलो नेपालमा पाइने एक प्रकारको विषालु बारुलो हो ।

पाँचखालमा पाइएको सुन बारुलोको गोलो
पाँचखालमा पाइएको सुन बारुलोको गोलो

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन