सिसौ काठको लागि प्रयोग गरिने रूख हो ।

Dalbergia sissoo
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
D. sissoo
वैज्ञानिक नाम
Dalbergia sissoo
Roxb.
सिसौको रूख