सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय

सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय भारतको राज्य सिक्किममा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय भारतको राज्य सिक्किममा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।