सभ्यता कुनै पनि जटिल समाज हो त्यहाँ राजनीतिक राज्यको विकास, सामाजिक स्तरीकरण, सहरीकरण, र प्राकृतिक बोली भाषा (अर्थात्, एक लेखन प्रणाली) भन्दा बाहिर संचार को प्रतीकात्मक प्रणाली को विकास प्राप्त हुन्छ।

प्राचीन मिश्र

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्