सक्या (तिब्बती:ས་སྐྱ།) तिब्बती पाँच बौद्ध सम्प्रदाय मध्ये एक हो।

Sakya Lineage Tree