विकिपिडियामा लेखहरूको श्रेणी हेर्न अथवा श्रेणी थप्नकोलागी हेर्नुहोस् ____

गणितमा कुनै क्रमांक अथवा वर्गको जोडलाई सीरीज भनिन्छ। उदाहरणको लागी,

कुनै श्रेणी सीमित (लिमिटेड) हुन सक्छ अथवा अनन्त (इनफाइनाइट)।

केही महत्त्वपूर्ण श्रेणिहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाहिरीय लिङ्कहरू सम्पादन गर्नुहोस्