श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारतको राज्य केरलको कालडीमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।