मुख्य सूची खोल्नुहोस्

शूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा अङ्ग्रेजीमा Microbiology नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने जीवहरूको अध्ययन गर्ने जीव विज्ञानको शाखा हो। यसमा परजीवी, ढुसी, लेऊ, जीवाणु तथा विषाणुको अध्ययन गरीन्छ।