शार्ल लुई मन्टेस्क्यु

शार्ल लुई मोन्टेस्क्ये (सन् १६८१-१७५५) - फ्रान्सका प्रसिद्ध पुँजीजीवी प्रवोधनवादी, वैधानिक राजतन्त्र, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तकार हुन्। [१]

मोन्टेस्क्ये

फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिसम्पादन

स्रोतहरूसम्पादन

  1. भ्ला. इ. लेनिन: संकलिन रचना / भाग १-४. काठमाडौँ: ऐरावती प्रकाशन, २०६३. p. ४९३