मुख्य सूची खोल्नुहोस्


भी एस येड्डियूरप्पा भारतीय राज्य केरलका मुख्यमन्त्री हुन्, उनी १८ मे २००६ देखि यो पदमा छन्।