विश्वयुद्ध

मानव जातिको इतिहासमा विश्वयुद्धलाई एक अद्भुत पुर्ण घटनाको रूपमा लिइन्छ। यो घटना पहिलो र दोस्रो गरी दुई पटकसम्म घटि सकेको छ। पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९१४ देखि सन् १९१८ सम्म चलेको थियो,भने दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९४४ देखि सन् १९४९ सम्म चलेको थियो।

संस्करणहरूसम्पादन

प्रथम विश्वयुद्धसम्पादन

पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९१४ देखि सन् १९१८ सम्म चलेको थियो।

कारणहरूसम्पादन

परिमाणहरूसम्पादन

दोस्रो विश्वयुद्धसम्पादन

पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९४४ देखि सन् १९४९ सम्म चलेको थियो।

कारणहरूसम्पादन

परिमाणहरूसम्पादन

तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनासम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

स्रोतसम्पादन